Petäjäveden Seurayhtymän asiakasrekisteri

 

Elinkeinoyhtymä, jonka muodostavat Petäjäveden kunta, Petäjäveden Temo ry ja Petäjäveden Petäjäiset ry

 

Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Rekisterinpitäjä

Petäjäveden Seurayhtymä
Asematie 6, 41900 Petäjävesi
Y-tunnus 2176821-1

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Rekisteristä vastaavat Petäjäveden Seurayhtymän puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja/kirjanpitäjä.

 

Rekisterin käyttäjät

Rekisteriä käyttävät Petäjäveden kunnan kirjaston työntekijät, joilla on työnsä puolesta käyttöoikeus kirjaston atk-järjestelmiin. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietokanta, johon asiakastietoja kirjataan, on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Kirjastolla on oma rekisteriseloste omalle järjestelmälleen.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Seurayhtymä pitää yllä kuntosalia ja avantouintipaikkaa. Kuntosalille myydään sähköisiä kuntosaliavaimia, jolloin myyntipisteessä korttia luovutettaessa kirjataan ostajan nimi sekä avaimen numero myyntilomakkeelle. Henkilöitä koskevat tiedot saadaan ostotapahtumahetkellä henkilöltä itseltään. Henkilölle annetaan numerolla varustettu kuntosaliavain. Nämä tiedot välitetään salatun sähköpostin välityksellä Petäjäveden kunnan kirjastolle, jossa avain aktivoidaan ja tieto syötetään kulunvalvonta-järjestelmään. Myyntipisteestä myyntilomakekoonti lähetetään kuukausittain rahastonhoitajalle ilman nimitietoja. Sen jälkeen myyntilomakkeet hävitetään myyntipisteen toimesta.

Avantouintiavainten ostajista kirjataan ylös henkilön nimi ja laskutusosoite. Hänelle annetaan avain, jolla pääsee avantouintipaikalle. Tieto avaimen ostajista toimitetaan laskuttajalle.

Rekisterissä olevia tietoja käytetään kuntosalin tai avantouintipaikan käyttöoikeuden tarkastamiseen ja toiminnan hoitamiseen.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on tieto ainoastaan henkilöiden etu- ja sukunimestä, kuntosaliavaimen numero sekä voimassaoloaika. Avantouintipaikan avainten osalta laskuttajalla on tieto avaimen haltijan etu- ja sukunimestä sekä laskutusosoitteesta.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 Seurayhtymän asiakkaiden tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Petäjäveden Seurayhtymä, Asematie 6, 41900 Petäjävesi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai rekisteristä poistamista.